O dvanácti měsíčkách

Němcová, Božena: O dvanácti měsíčkách. Elektronické vydání, design. Animedia Company, 2015

O dvanácti měsíčkách

Slovenská pohádka

Božena Němcová, ilustrátor Adolf Kašpar

Elektronická kniha «O dvanácti měsíčkách» je pohádka pocházející ze sbírek Boženy Němcové s ilustracemi Adolfa Kašpara. Pohádka vypráví o dívce Marušce, kterou vyžene macecha a její dcera Holena do zimy pro jahody, pro borůvky a posléze i pro jablíčka; úkoly jí pomůže splnit dvanáct kouzelných bratrů měsíců.

Informace o vydání:

ISBN 978-80-7499-129-5 (online : epub)
© Elektronické vydání, design. Animedia Company, 2015

Kniha «O dvanácti měsíčkách» je v obchodech

Čtení část knihy:


Příklady stránek: