Němcová, Božena: Babička. Elektronické vydání, design. Animedia Company, 2015

Babička

Obrazy z venkovského života

Božena Němcová, ilustrátor Adolf Kašpar

Elektronická kniha «Babička» je elektronické vydání nejznámějšího díla Boženy Němcové s ilustracemi Adolfa Kašpara. Nacházíme několik dějových linií: Babiččin život, který je nastiňován útržkovitě, např. při rozhovorech s kněžnou, každodenní život na Starém bělidle a jednotlivé příběhy, např. Viktorčin.

Babička přijíždí ke své dceři a pomáhá vychovávat vnoučata, stává se rádkyní sousedům a nakonec i paní kněžně. V díle se objevuje i příběh tragické lásky Viktorky, který narušuje jinak idylický obraz života na venkově. Líčení života na vesnici, jeho tradice a zvyky, má v knize své podstatné místo.

Informace o vydání:

ISBN 978-80-7499-093-9 (online : epub)
© Elektronické vydání, design. Animedia Company, 2015

Kniha «Babička» je v obchodech

Čtení část knihy:


Příklady stránek: